Το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών (ΕΘΕ) απευθύνει πρόσκληση σε κατοίκους των Βρυξελλών να υποβάλουν πρωτότυπα θεατρικά έργα μικρής φόρμας με σκοπό τη σκηνοθετημένη ανάγνωσή τους σε αίθουσα των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του τρίτου «Θεατρικού Αναλογίου 2025-Θεατρικοί Δημιουργοί στις Βρυξέλλες»

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη θεματική και το είδος των έργων που θα υποβληθούν. Τα έργα που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν σε σκηνοθετημένη ανάγνωση από το ΕΘΕ με δική του επιμέλεια και οργάνωση, ενώ οι συγγραφείς διατηρούν οποιαδήποτε συγγραφικά δικαιώματα για το έργο τους.

Διαδικασία:

Τα θεατρικά έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email) θα πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά σε αρχείο pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellther1984@gmail.com με την ένδειξη «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 2025», έως και την 30η Νοεμβρίου 2024.

Όλοι οι συγγραφείς που θα υποβάλουν έργα θα ενημερωθούν προσωπικά για τη λήψη των έργων τους από το ΕΘΕ χωρίς να υπάρξει δημόσια ανακοίνωση για το σύνολο των υποβληθέντων έργων. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν μέχρι το τέλος του 2024 οι δημιουργοί και θα ανακοινωθούν δημοσίως μόνο το έργο ή τα έργα που θα επιλεγούν με σκοπό την παρουσίασή τους στις Βρυξέλλες εντός του 2025.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Οι συγγραφείς θα πρέπει να είναι κάτοικοι Βρυξελλών τη στιγμή της υποβολής του έργου.
  • Τα θεατρικά έργα θα πρέπει να μην έχουν παρουσιαστεί οπουδήποτε, ακόμα και υπό μορφή αναλογίου, και να μην έχουν εκδοθεί ή κυκλοφορήσει σε οποιαδήποτε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική πλατφόρμα.
  • Τα έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τις 5.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών ή άλλων σημειώσεων εφόσον υπάρχουν).

Επιλογή έργων

Το «Θεατρικό Αναλόγιο 2025-Θεατρικοί Δημιουργοί στις Βρυξέλλες» δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία και η επιλογή των έργων για ενδεχόμενη παρουσίασή τους στη σκηνή με τη μορφή «σκηνοθετημένης ανάγνωσης» δεν θα γίνει με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας ή άλλα κριτήρια.

Την απόφαση για την επιλογή των έργων θα πάρει αποκλειστικά το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι, με γνώμονα την εκτίμησή του για τη δυνατότητα παρουσίασής τους σε ειδική εκδήλωση «Θεατρικού Αναλογίου» σε δική του παραγωγή, βασισμένη στους διαθέσιμους πόρους του, οικονομικούς και ανθρώπινους. Ειδικά για τους ανθρώπινους πόρους του, το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι θα λάβει υπόψη του τη διαθεσιμότητα των μελών και φίλων του, καθώς και όποιων άλλων συνεργατών θεωρήσει κατάλληλους για το σκοπό αυτό.

 Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellther1984@gmail.com ή να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο της Ομάδας Τάσο Νυχά στη διεύθυνση tasos.nychas@gmail.com, τηλέφωνο +32 496 55 72 75.

Μάθετε περισσότερα για το Θεατρικό Αναλόγιο στις Βρυξέλλες ⤵